De Nederlandse industrie geeft al vele jaren aandacht aan energiebesparing. Meerjarenafspraken (MJA), benchmarking (BM), energie-efficiëntie plannen (EEP) en ketenbenadering vragen periodiek om verantwoording, besluitvorming en aanpassing van processen. Het belang van het onderwerp neemt toe. Europese en nationale overheden kiezen voor extra ambities en meetbare resultaten voor grondstof- en energiegebruik.

Door samenwerking met de overheid, met vertegenwoordigers van de bedrijfstak en met collega's uit de industrie zijn ondernemingen voortdurend in staat om verbeteringen in de procesvoering te realiseren. Een hogere energie-efficiëntie is het directe resultaat van financieel aantrekkelijke investeringen, die jaarlijks leiden tot een kleinere CO2-footprint van de onderneming en tot duurzame ontwikkeling van productieprocessen.

EEPULS is partner voor industriële ondernemingen die hun energie-efficiëntie een extra impuls willen geven. Zo'n impuls ontstaat door 100% externe financiering onder een aantrekkelijk fiscaal regime. Zo worden voorwaardelijke projecten uit energie-efficiëntie plannen sneller gerealiseerd.

Door een unieke samenwerking van ondernemingen, financiers en dienstverleners komen extra investeringen binnen bereik. Het gaat hierbij altijd om doelgericht en specifiek maatwerk voor projecten, die de energie-efficiëntie van processen en producten sterk verbeteren.

 

photo-waar-staan-we-voor

Energie-efficiëntie

Efficiënt gebruik van energie staat bij de industrie in Nederland al tientallen jaren op de agenda. Meerjarenafspraken tussen overheden en industrie (MJA) leveren sprekende resultaten.

 

Lees meer...

photo-wie-zijn-wij

Meer over eePuls

EEPULS is partner voor een extra energie-efficiëntie impuls in de energie-intensieve industrie. Partner voor besparingen die niet aantrekkelijk genoeg zijn vanwege te hoge investeringen, die daarvoor nodig zijn.

Lees meer...

photo-werkwijze

Werkwijze

De dienstverlening van EEPULS biedt:

  • onderzoek naar haalbaarheid
  • ontwikkeling van een coöperatief bedrijfsplan
  • uitvoering van het bedrijfsplan 

 

Lees meer...