ENERGIE

De Nederlandse industrie geeft al vele jaren aandacht aan energiebesparing. Meerjarenafspraken (MJA), benchmarking (BM), energie-efficiëntie plannen (EEP) en ketenbenadering vragen periodiek om verantwoording, besluitvorming en aanpassing van processen. Het belang van het onderwerp neemt toe. Europese en nationale overheden kiezen voor extra ambities en meetbare resultaten voor grondstof- en energiegebruik. Ook van particulieren wordt meer en meer aandacht voor energiebesparing gevraagd. Maar ook voor de noodzaak van energietransitie als gevolg van klimaatveranderingen door de enorme toename van fossiel energiegebruik. Grote maatschappelijke veranderingen tekenen de toekomst.

Door samenwerking met de overheid, met vertegenwoordigers van de bedrijfstak en met collega's uit de industrie zijn ondernemingen voortdurend in staat om verbeteringen in de procesvoering te realiseren. Een hogere energie-efficiëntie is het directe resultaat van financieel aantrekkelijke investeringen, die jaarlijks leiden tot een kleinere CO2-footprint van de onderneming en tot duurzame ontwikkeling van productieprocessen.

EEPULS is partner voor industriële ondernemingen die een extra impuls willen geven. Voor ondernemingen die hun footprint willen verkleinen door te investeren in energietransitie. Oog hebben voor de noodzaak en voordelen van een duurzame en circulaire economie. Beter willen presteren door te investeren in ontwikkelingen met maatschappelijk rendement.

Door unieke samenwerking van ondernemingen, financiers en dienstverleners komen aantrekkelijke investeringen binnen bereik. Altijd via doelgericht en specifiek maatwerk voor processen en projecten. 

Energie

Hernieuwbare energie

Klimaatverandering als gevolg van toenemende uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen vraagt om reactie. Hernieuwbare energie is de toekomst.

Meer over EEpuls

Meer over EEPULS

EEPULS richt zich op extra energie-efficiëntie in de industrie. En op investeringen in hernieuwbare energie. Partner voor projecten, die zich terug verdienen in 5-10 jaar.

Werkwijze

Werkwijze

Dienstverlening van EEPULS:
- Onderzoek naar haalbaarheid
- Ontwikkeling coöperatief bedrijfsplan
- Uitvoering van het bedrijfsplan